در صورتی که در حوادث رانندگی ، مصدوم ، بلافاصله فوت شود ، فرار مقصر تاثیری در تشدید مجازات وی ندارد

به موجب ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه مصدوم ناشی از تصادف رانندگی ،