بررسی امکان حق تخلیه موجر به علت عدم تمدید قرارداد اجاره بر اساس مصوبه ستاد ملی مباره با کرونا:

اگر موجر یا صاحب خانه ای به علت اصرار بر افزایش اجاره بیش از 25 درصد در

بررسی امکان حق تخلیه موجر به علت عدم تمدید قرارداد اجاره بر اساس مصوبه ستاد ملی مباره با کرونا:

اگر موجر یا صاحب خانه ای به علت اصرار بر افزایش اجاره بیش از 25 درصد در

اصولا مالک طبقه همکف نیز مکلف به پرداخت هزینه ی نگهداری و تعمیر آسانسور می باشد .

— بر اساس بند « ب » ماده ۴ آیین نامه ی  قانون تملک آپارتمان‌ها ،  آسانسور از قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود

 میزان تقسیط بدهی و اعسار و مهریه ضابطه ی خاصی ندارد

میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود

وصيت بر ثلث ترکه نافذ است

که مي گويد وصيت به زياده برثلث ترکه نافذ نيست مگر با اجازه وارث...موصي مي تواند

آیا فرارازدِین زندان دارد؟

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم