قرارداد « بی – او – تی » BOT

BOT  مخفف عبارت build operate transfer  می باشد و به معنای قرار داد ساخت