راهنمای تحصیلی حقوق

مرحله ی کشف جرم یکی از مهمترین مراحل دادرسی کیفری می باشد که اصولا بر عهده " پلیس قضایی " می باشد ؛ در کشور ما با توجه به نبود پلیس قضایی ، فارغ التحصیلان این رشته با تحصیل در این رشته ، مهارت های خاصی را بدست می آورند
-داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه -داشتن شرایط عمومی تحصیل در دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور -دانشگاه علوم قضایی
رشته ای علمی – کاربردی است که به منظور آشنایی کارکنان اداری قوه قضاییه و یا استخدام ( در صورت احراز سایر شرایط ) یا وظایف فنی و تخصصی محوله طراحی شده است. ضرورت و اهمیت: 1- ارتقاء دانش حقوق مستخدمان متناسب با نیاز دستگاه قضایی. 2- افزایش مهارت شغلی کارکنان قوه قضاییه برای اجرای سریع و صحیح امور محوله . 3- آماده سازی داوطلبانه استخدام قوه قضاییه برای احراز مشاغل مورد نیاز
رشته ای علمی کاربردی است که به منظور آموزش و تربیت علاقمندان به انجام خدمات حقوقی از قبیل عریضه نویسی ، مشاوره ، دستیاری وکیل و ... و آشنا نمودن آنان به کلیات علم حقوق و مباحث کاربردی آن در حوزه های یاد شده طراحی شده است . ضرورت و اهمیت: 1- ارتقاء دانش حقوقی جامعه به ویژه دست اندرکاران مشاغل حقوقی. 2- آموزش علمی کاربردی عریضه نویسان و افرادی که در حوزه امور وکالتی و معاضدت حقوقی فعالیت دارند. 3- رفع نیاز جامعه در زمینه در زمینه تخصصی افرادی که در حلقه میانی و حد فاصل جامعه وکلاو ارباب رجوع خدمت می کنند. 4- ساماندهی امور مربوط به عریضه نویسی ولایحه نویسی در سطح کشور.
رشته ای است مشتمل بر پاره ای از دروس کاربردی حقوق قضایی ، از قبیل حقوق اساسی ، حقوق خانواده ، آیین دادرسی کیفری و مدنی ، تشکیلات قضایی ، مهارت های ارشاد و معاضدت قضایی و نیز دروس روان شناسی ، مدیریت و علوم اجتماعی که با هدف افزایش توانمندی آن دسته از کارکنانی که عهده دار پاسخگویی به سؤالات ونیازهای مشاوره ای مشاورین مراجعین قضایی می باشند طراحی شده است ضرورت و اهمیت : یکی از مشکلات نظام قضایی کشور عدم آشنایی مردم با نحوه عملکرد دستگاه قضایی و فقدان فرهنگ استفاده از وکیل و کارشناس حقوقی برای پیگیری دعاوی و یا دفاع از آن می باشد به همین دلیل تعداد قابل توجهی از مردم هیمشه در داسراها و دادگاه ها سرگردانند . واحد ارشاد و معاضدت قضایی با بهره گیری از کارکنان آگاه به مسائل حقوقی می تواند مرجعی مطوئن برای پاسخگویی به این مراجعین باشد.
دوره کاردانی ناپیوسته ی علمی کاربردی حقوق گرایش شورای حل اختلاف عبارت است از مجموعه ای دروس که با هدف شناخت فلسفه و ماهیت شورای حل اختلاف و شرح وظایف ، حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی آن ها به دعاوی و اختلافات و چگونگی اتخاذ تصمیم و اجرای آن طراحی شده است.ارائه این دوره به روش پودمانی در کنار روش ترمی، امکان تنوع در روش اجرای دوره و نهایتاً شرکت افراد بیشتری در این آموزش ها را فراهم می کند. ضرورت و اهمیت: ده ها هزار نفر از اعضای شوراهای حل اختلاف در سطح کشور به امور محوله در رابطه با دعاوی و اختلافات مردم می پردازند به گونه ای که بخش عظیمی از پرونده های دادگستری اکنون در شوراها مورد رسیدگی قرار می گیرد. آشنایی این افراد با کلیات حقوق، اصطلاحات حقوقی،آیین رسیدگی های کیفری و مدنی از ضروریات گریز ناپذیر است. تردیدی وجود ندارد که افزایش دانش حقوقی و مهارت قضایی و آموزش شیوه های میانجیگری نقش موثری در کار آیی و کارآمدی اعضاء شوراهای حل اختلاف دارد.
دوره کاردانی علمی کاربردی اصلاح و تربیت به رشته ای از آموزش های علمی ، کاربردی اصلاح می گرددکه دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت ها درباره اقدامات تأمینی و تربیتی بتوانند با کسب توانایی های تعریف شده ، امور محوله را در زمینه اصلاح و تربیت به نحو مطلوبی انجام دهند . ضرورت و اهمیت: ضرورت و اهمیت برگزاری دوره کاردانی اصلاح و تربیت با این مسأله مربوط است که حوزه های شغلی وابسته به اقدامات تأمینی و تربیتی ، به افراد متخصص در زمینه تعلیم و تربیت و روانشناسی و مسائل حقوقی نیاز دارد .در حالی که تقریباً اکثر شاغلین زندان ها بدون گذراندن مقاطع تحصیلی دانشگاهی و بدون دوره های تخصصی مشغول فعالیت می باشند به ویژه اینکه برنامه های تعلیمی و تربیتی زندان ها امروزه بیشتر جنبه ی آموزشی یافته و اداره امور زندان ها به نیروهای متخصص و آگاه نیاز دارد .از این نظر برگزاری دوره کاردانی اصلاح و تربیت برای سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است .
کاردانی حرفه ای دستار قضایی رشته ی دستیار قضایی رشته ای علمی کاربردی است که فراگیری آن موجب افزایش دانش حقوقی و کسب مهارت لازم برای اجرای صحیح دستورهای قضایی خواهد شد. ضرورت و اهمیت: قضاوت فرآیندی است که اجرای آن مستلزم تلاش عوامل و کارکنان متعدد از قبیل ضابطین ، پزشکان قانونی ، کارشناسان ، مدیران ، کارکنان اداری و قضات می باشد . بی تردید در این میان کارکنان اداری به عنوان بازوان اجرائی قضات نقشی منحصر به فرد دارند زیرا اجرای صحیح دستورات قضایی جز با همکاری عالمانه و متعهدانه آنان میسر نخواهد شد. بنابراین ارتقاء دانش و مهارت آنان به منظور افزایش کیفیت و نیز سرعت و دقتت رسیدگی های قضایی امری اجتناب ناپذیر است .
دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت کاردان مجرب برای نیازهای حقوقی ، ثبتی کشور می باشد . آشنایی دانشجویان در این دوره با تمامی موارد حقوقی، ثبتی ، قضایی، سبب می شود تا فارغ التحصیلان با ادامه تحصیل خود در سطوح بالاتر به عنوان دفتریاران ،سند نویسان، متصدیان املاک و متصدیان بایگانی آموخته های خود را جامه عمل بپوشانند.
این رشته یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی-کاربردی بوده و حاوی یک سری قواعد و مقررات خاصی است که در دوره کارشناسی حقوق به آن پرداخته نمی شود و بسیاری از قضات و وکلا از آن اطلاع ندارند که در این مقطع بطور تخصصی فرا گرفته می شود. با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی، آموزش و تربیت متصدیان حقوقی که از عهده ی حل و فصل دعاوی و اختلافات ویژه ی اصناف بر آیند امری ضروری تلقی شده و استفاده از این خدمات باعث کاهش مراجعات فعالان امور صنفی به مراجع قضایی می شود. به منظور اجرای شایسته قانون نظام صنفی و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و نیز سایر قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کشور از یک سو و لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سوی دیگر، برنامه آموزشی کاردانی حرفه ای رشته ی مدیریت اصناف تدوین شده است. از جمله توانایی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی این رشته می توان موارد ذیل را نام برد : 1-تنظیم لوایح قانونی و شکوائیه 2-استفاده از شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک 3- دفاع از حقوق اعضای صنفی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی 4- برقراری مقررات ایمنی و بهداشت در محیط کار 5-بازرسی استاندارد ها و ارائه خدمات و انطباق با قوانین 6-مسئول حقوقی صنوف 7-بازرس صنوف
-دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه - دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آمورش عالی کشور
تعداد واحدها(لیسانس) تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته حقوق 135 واحد به شرح زیر است: 1-3- دروس عمومی 20 واحد 2-3- دروس پایه 15 واحد 3-3- دروس اصلی- تخصصی 94 واحد 4-3- دروس اختیاری 6 واحد نقش و توانایی یا کارایی (لیسانس) فارغ التحصیلان با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند. 1-4- در قضا 2-4- در مسائل تحریر دعاوی که شامل بازپرسی و دادیاری است. 3-4- در مسائل تحریر ادله مانند معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعین معذور از حضور در دادگاهها به دلائل مختلف از قبیل مرض و غیره. 4-4- در ادرات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی 5-4- در ادارات اجرای احکام (مدنی و کیفری) 6-4- در ادارات ثبت اسناد و املاک 7-4- در دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار 8-4- در وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی) 9-4- در تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد. 10-4- مشاوران حقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دیگر دولتی ضرورت و توانایی (لیسانس) ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره با توجه به موارد زیر معلوم می شود: 1-5- آموزش وسیع و همه جانبه رشته های عرفی و اسلامی حقوق در رابطه با یکدیگر 2-5- تحقیقات عامی در سطح جهانی برای هم سطح نگاه داشتن رشته های فرهنگ اسلامی که بخصوص در دوره های کارشناسی ارشد و تخصصی 3-5- آموزش و تحقیق در رشته های حقوق سایر ملل و واقوام که با کشور ما ارتباطات (سیاسی و بازرگانی و فرهنگی واقتصادی) دارند در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏شوند . اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه‏ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند. دروس دوره ی لیسانس: الف)دروس اصلی و تخصصی: حقوق اساسی،حقوق جزای عمومی،حقوق جزای عمومی،حقوق بین المللی عمومی،حقوق بین المللی عمومی،حقوق سازمانهای بین المللی،حقوق اداری،اصول فقه،متون فقه ،حقوق تجارت اشخاص،حقوق تجاری اسناد تجاری،حقوق مدنی کلیات و قراردادها ،حقوق مدنی الزامات خارج از قراردادها ،حقوق مدنی خانواده ،حقوق مدنی عقود معین ،حقوق مدنی شفعه ،آئین دادرسی مدنی،متون حقوق به زبان خارجه ،متون حقوقی به زبان های تخصصی ،آیین دادرسی کیفری،کار تحقیق،حقوق بین المللی خصوصی،جرم شناسی ،حقوق جزای اختصاصی،قواعد فقه،حقوق تطبیقی ،ادله اثبات دعوی ،حقوق کار ،پزشکی قانونی ب)دروس پایه: مقدمه ی علم حقوق،حقوق جزای عمومی،حقوق اساسی،حقوق مدنی اشخاص و حمایت،مبانی علم اقتصاد،عربی،مالیه ی عمومی،مبانی جامعه شناسی ج)دروس اختیاری: بزهکاری اطفال،پلیس عدمی ،کیفر شناسی،حقوق دریایی،حقوق هوایی،داوری بین المللی،اصول رواط بین الملل،آیات الاحکام،حقوق ثبت،حقوق بیمه،حقوق بانکی،اصطلاحات حقوقی به زبان عربی،تامین اجتماعی،حقوق بشر در اسلام،احوال شخصیه در فقه عامه،دادرسی های اختصاصی کیفری،تاریخ حقوق،مالکیت معنوی،فلسفه حقوق،کارآموزی قضایی،رویه قضایی،حقوق و کامپیوتر،حقوق قضایی،حقوق ارتباطات،آمار،جامعه شناسی حقوق،آشنایی با اینترنت د)دروس عمومی: زبان خارجی،معارف اسلامی،تاریخ اسلام،انقلاب اسلامی،متون اسلامی،فارسی،اخلاق اسلامی،تربیت بدنی،تنظیم خانواده ه)دروس پیش نیاز: زبان پیش،فارسی پیش،عربی پیش،فلسفه و منطق پیش،وصیت نامه،روخوانی قرآن
علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابر این در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسايل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه با مراجعه به احكام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار مي‌گيرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.
معرفی رشته علوم قضایی در فرهنگ پربار اسلامي و از جمله در قرآن مجيد بر لزوم حكم قضايي، براساس آنچه خدا نازل كرده است، به دفعات تأكيد شده است. رعايت اين دستور كه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد اشاره قرار گرفته است، ايجاب مي‌كند تا كساني كه تصدي امر قضا را در محاكم كشور بر عهده مي‌گيرند ضمن آشنايي با آخرين تحولاتي كه در عالم حقوق رخ مي‌دهد، تسلط كافي بر منابع فقه اسلامي داشته باشند، به طوري كه مستقيماً بتوانند با مراجعه به كتب فقهي، مرجع احكام مربوط را استخراج نمايند. كارشناسي علوم قضائي در جهت دسترسي به اين هدف مهم تنظيم شده است و در آن تلاش شده كه در عين رعايت دروس عمومي و دروس تخصصي مصوب رشته حقوق، با افزودن تعدادي واحد فقهي در برنامه درسي و تعدادي واحد عربي به عنوان دروس پيش‌نياز، دانش‌آموختگان تسلط نسبي بر موازين فقهي پيدا كنند. فارغ‌التحصيلان اين رشته توانايي‌هاي لازم را براي تصدي امر قضا در محاكم جمهوري اسلامي ايران پيدا مي‌كنند. علاوه بر اين چون دانشجويان علوم قضايي، كليه‌دروس تخصصي رشته حقوق را نيز مطالعه مي‌كنند،‌ مي‌توانند موقعيت‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان حقوق را نيز داشته باشند. اين رشته از هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني،‌ علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد. درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل : دروس پايه: مقدمه علم حقوق، حقوق جزاي عمومي،‌ حقوق اساسي، حقوق مدني اشخاص و حمايت از محجورين،‌ عربي . دروس اصلي و تخصصي: حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي، حقوق اداري، اصول فقه،‌ متون فقه،‌حقوق تجارت اشخاص، حقوق تجارت شركت‌ها، حقوق تجارت‌اسناد تجاري، حقوق تجارت ورشكستگي، حقوق مدني( اموال و مالكيت، كليات قراردادها، الزامات خارج از قرارداد، خانواده، عقود معين، شفعه، وصيت وارث)، آيين‌ دادرسي مدني، متون حقوقي، آئين دادرسي كيفري، كار تحقيقي، حقوق بين‌الملل خصوصي، جرم‌شناسي، حقوق جزاي اختصاصي، قواعد نفقه، حقوق تطبيقي، ادله اثبات دعوي، حقوق كار، پزشكي قانوني.
معرفی رشته علوم قضایی در فرهنگ پربار اسلامي و از جمله در قرآن مجيد بر لزوم حكم قضايي، براساس آنچه خدا نازل كرده است، به دفعات تأكيد شده است. رعايت اين دستور كه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد اشاره قرار گرفته است، ايجاب مي‌كند تا كساني كه تصدي امر قضا را در محاكم كشور بر عهده مي‌گيرند ضمن آشنايي با آخرين تحولاتي كه در عالم حقوق رخ مي‌دهد، تسلط كافي بر منابع فقه اسلامي داشته باشند، به طوري كه مستقيماً بتوانند با مراجعه به كتب فقهي، مرجع احكام مربوط را استخراج نمايند. كارشناسي علوم قضائي در جهت دسترسي به اين هدف مهم تنظيم شده است و در آن تلاش شده كه در عين رعايت دروس عمومي و دروس تخصصي مصوب رشته حقوق، با افزودن تعدادي واحد فقهي در برنامه درسي و تعدادي واحد عربي به عنوان دروس پيش‌نياز، دانش‌آموختگان تسلط نسبي بر موازين فقهي پيدا كنند. فارغ‌التحصيلان اين رشته توانايي‌هاي لازم را براي تصدي امر قضا در محاكم جمهوري اسلامي ايران پيدا مي‌كنند. علاوه بر اين چون دانشجويان علوم قضايي، كليه‌دروس تخصصي رشته حقوق را نيز مطالعه مي‌كنند،‌ مي‌توانند موقعيت‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان حقوق را نيز داشته باشند. اين رشته از هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني،‌ علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد. درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل : دروس پايه: مقدمه علم حقوق، حقوق جزاي عمومي،‌ حقوق اساسي، حقوق مدني اشخاص و حمايت از محجورين،‌ عربي . دروس اصلي و تخصصي: حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي، حقوق اداري، اصول فقه،‌ متون فقه،‌حقوق تجارت اشخاص، حقوق تجارت شركت‌ها، حقوق تجارت‌اسناد تجاري، حقوق تجارت ورشكستگي، حقوق مدني( اموال و مالكيت، كليات قراردادها، الزامات خارج از قرارداد، خانواده، عقود معين، شفعه، وصيت وارث)، آيين‌ دادرسي مدني، متون حقوقي، آئين دادرسي كيفري، كار تحقيقي، حقوق بين‌الملل خصوصي، جرم‌شناسي، حقوق جزاي اختصاصي، قواعد نفقه، حقوق تطبيقي، ادله اثبات دعوي، حقوق كار، پزشكي قانوني.
کارشناسی نا پیوسته گرایش علوم ثبتی دوره کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی یکی از دوره هایی است که هدف از ایجاد آن تربیت کارشناسان مجرب برای نیازهای حقوقی و ثبتی کشور می باشد و به این ترتیب با توجه به برنامه ریزی های خاص در این زمینه بسیاری از کمبودها در این سطح برطرف خواهد شد.آشنایی دانشجویان در این دوره با تمامی موارد قضایی ، حقوقی، ثبتی سبب می شود تا فارغ التحصیلان با ادامه تحصیل خود در سطوح بالاتر به عنوان سردفترداران،صاحب نظران ، قضات، وکلا و حقوقدانان آموخته های خود را جامه عمل پوشانند.هدف در این دوره تربیت نیروی انسانی کارشناس است که اداره دفاتر اسناد رسمی را بر عهده گرفته ؛ طوری که با کسب مجموعه ای از علوم و مهارت ها، دارای بینش ، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه و تحلیل بوده و بتوانند طرح های نوینی را در جهت ارتقای دفاتر اسناد رسمی به کار بندند و اسنادی تنظیم نموده که واجد شرایط صحیح باشند
حقوق خصوصي از قديمي‌ترين رشته‌هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته‌هايي است كه در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود. بر پايه اين تقسيم‌بندي كليه رشته‌هاي مرتبط با حقوق داخل كشور در يكي از دو گروه فوق قرار مي‌گيرند ، بنا براين حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.
حقوق جزا و جرم‌شناسي در مفهوم مدرن (امروزي) كه به عنوان رشته‌اي نظام‌مند و داراي اصول و قواعد كلي ناظر بر جنبه‌هاي ماهوي و شكلي مستقل از هم مي‌باشد ، عمري حدود دو قرن دارد. اين رشته از حقوق كه از شاخه‌هاي اصلي حقوق عمومي محسوب مي‌شود خود داراي رشته‌هاي مختلف مي‌باشد كه عمدتا شامل علوم جنايي تجربي از يك سو و علوم جنايي تحليلي ـ تفسيري از سوي ديگر مي‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسي در جوامع مختلف باعث ايجاد گونه‌هاي مختلفي از اين شاخه از حقوق شده است كه در گذشته سابقه‌اي نداشته است. ظهور علوم جنايي تجربي (از جمله علوم جرم‌يابي ، جرم‌شناسی وكيفر‌شناسي و..) نشانگر تخصصي شدن حقوق جزا است كه بي‌ترديد مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با اين حال آن چه در ميان گونه‌هاي متنوع علوم‌جنايي اهميت ويژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسي است. حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزاي ماهوي و شكلي تقسيم مي‌شود. رشته‌هاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي زير مجموعه‌ی حقوق جزاي ماهوي‌اند كه در ذيل به تعريف و تبيين اجمالي آن‌ها و ساير رشته‌هاي مرتبط مي‌پردازیم : حقوق جزاي عمومي علمي است كه به مطالعه‌ي قواعد كلي و مشترك جرايم و مجازات‌ها مي پردازد. حقوق جزاي اختصاصي شعبه‌اي از حقوق جزا ماهوي است كه به مطالعه‌ي جرايم به طور خاص و شرايط اختصاصي حاكم بر آن‌ها و مجازات‌هايي كه ممكن است مورد حكم واقع شوند. حقوق جزاي شكلي (آيين دادرسي كيفري) : آيين دادرسي كيفري كه در فاصله‌ي بين وقوع جرم و صدور حكم مجازات اهميت مي‌يابد مجموعه قوانين و مقرراتي است كه براي كشف جرم ، ‌تعقيب متهمان و تحقيق از آنان ، تعيين مراجع صلاحيت‌دار ، ‌شيوه‌های اعتراض به آراء و نيز بيان تكاليف مسوولان قضايي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي كيفري و اجراي احكام از يك سو و حقوق آزادي‌هاي متهمان از سوي ديگر ، ‌وضع و تدوين شده است. جرم‌شناسي ، علمي است كه به مطالعه‌ی علمي و روشمند پديده‌ی مجرمانه مي‌پردازد. كاربرد حقوق جزا و جرم شناسي : امروزه با فني و تكنيكي شدن مرتكبان جرم و پيچيدگي‌هاي برخي از جرايم ارتكابي كه طبيعتاً با فني شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصي شدن سيستم عدالت كيفري هستيم. تشكيل و تاسيس دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرايم در كشور ما ، مانند مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي (كه به تعقيب و محاكمه مجرمان اقتصادي مي‌پردازد‌) دادگاه كيفري استان (كه به جرايم سنگين و شديدي از جمله قتل عمد رسيدگي مي‌كند) و دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار و ... نشانگر اهميت تخصص در رسيدگي‌هاي كيفري است ، از سوي ديگر امروز شاهد تخصصي شدن وكالت در دعاوي كيفري هستيم ، ‌در برخي از كشورها از جمله آمريكا ورود به محاكم جنايي به عنوان وكيل تخصص ويژه جزايي مي‌طلبد براي نمونه وكلايي حق وكالت در جرايمي مانند قتل عمدي و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارند كه در رشته حقوق جزا و جرم شناسي تحصيل كرده و يا اين كه داراي پروانه مخصوص وكالت در اين حوزه‌ها باشند ، امري كه متاسفانه در كشور ايران خيلي به آن توجه نشده است با اين حال وكلايي كه در كشور ما به طور تخصصي در حوزه قتل عمد و ساير حوزه‌ها فعاليت مي‌كنند بسيار موفق تر از ساير وكلايي هستند كه كاملا عمومي عمل مي‌كنند
گرايشي از رشته حقوق است كه در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته مي شود ( بر خلاف حقوق خصوصي كه مربوط به رابطه اشخاص با يكديگر است ) مهم‌ترين دروس اين رشته عبارتند از : حقوق اساسي ، حقوق اداري و حقوق مالي.فارغ‌التحصيلان حقوق عمومي علاوه بر تدريس و وكالت مي‌توانند در مشاغلي همچون قضاوت در ديوان عدالت اداري ، ‌مشاوره‌ی حقوقي در ادارات قوانين و معاونت‌هاي پارلماني وزارت خانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتی به فعاليت بپردازند. اين رشته را سياسي‌ترين رشته حقوق و به تعبيري حقوقي‌ترين رشته علوم سياسي مي‌توان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حكومت كه در اين رشته به آن‌ها پرداخته مي‌شود حقوق عمومي مي‌تواند با رشته‌هايي همچون فلسفه به ويژه فلسفه سياسي ، اقتصاد ، مديريت و علوم سياسي ارتباط داشته باشد و با هر يك از آن‌ها در مطالعات ميان رشته‌اي مشاركت نمايد. به عبارت ديگر اين رشته به بررسي و تبيين اصول و موازين مربوط به تنظيم روابط دولت و دستگاه‌هاي دولتي با اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه و نيز ساير دستگاه‌هاي دولتي است ، مي‌پردازد.
رشته‌ي حقوق بين‌الملل يكي از گرايش‌هاي رشته‌ي حقوق در دوره‌ي كارشناسي ارشد است كه با رشته‌ي روابط بين الملل كه يكي از شاخه‌هاي رشته‌ي علوم سياسي در دوره‌ي كارشناسي ارشد مي‌باشد ، متفاوت است. اين رشته به حقوق و به عبارت ديگر مجموعه اصول ، موازين يا قواعد و مقرراتي مي‌پردازد كه بر روابط اختصاصي جامعه‌ي بين‌المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين‌الملل يعني دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف صلح و امنيت ، حقوقي ، اقتصادي ، فرهنگي ،‌فني... حاكم است. پويايي اين رشته به دليل پيدايش روز افزون زمينه‌هاي جديد در جامعه‌ي بين‌المللي معاصر ، بر جذابيت اين رشته مي‌افزايد و علاقه‌مندان اين رشته هر روزه مي‌توانند اطلاعات وسيع و نه چندان عمومي درباره‌ي موضوعات اين رشته ، از طريق رسانه‌هاي جمعي نظير مطبوعات ، راديو ، تلويزيون و همچنين از طريق اينترنت كسب نمايند ( از جمله اطلاعاتي درباره‌ي سازمان ملل متحد و كارگزاري‌هاي تخصصي آن نظير يونسكو و يونيسف ، انعقاد معاهدات ، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي بين المللي بين كشورها در حوزه هاي مختلف ، تشكيل سازمان هاي بين المللي جديد ، بحث هاي مربوط به صلح و امنيت ، انرژي هسته اي و سازمان بين المللي انرژي اتمي ،‌جنگ هاي داخلي و بين المللي از جمله بحث عراق ، افغانستان و مسئله ي فلسطين و...) علاقه مندان به اين رشته‌ي جالب و متنوع علاوه بر اين كه بايد قدرت حفظ ،‌ درك و تحليلل خوبي داشته باشند ، به يكي از زبان هاي بين المللي (انگليسي يا فرانسه) تسلط داشته باشند يا حداقل به يادگيري آن علاقمند باشند ، ‌بدان جهت كه بسياري از منابع اين رشته به روز و به اين دو زبان بوده و استفاده‌ي به موقع ، ‌موثر و مفيد آن‌ها مستلزم آشنايی و تسلط به يكي از اين زبان است. فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند به طور خاص در وزارت امور خارجه و كلاً دفاتر امور بين‌الملل تمامي وزارتخانه‌ها و ادارات مشغول به كار شوند و علاوه بر آن زمينه انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در اين رشته به مراكز مختلف و تدريس آن در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي موجود است
با رشد امكانات ارتباطي بين جوامع مختلف ، روابط بازرگاني از مرزهاي كشورها فراتر رفته و جنبه‌ي بين‌المللي پيدا كرده‌ است. در روابط بازرگاني بين‌المللي به دليل دخالت عنصر خارجي ، قواعد حاكم بر رابطه و نظام حقوقي حل و فصل اختلافات ناشي از آن ، با روابط تجاري داخلي تفاوت پيدا مي‌كند. حقوق تجارت بين‌الملل از قواعدي بحث مي‌كند كه بر روابط تجاري فرامرزي و شيوه‌ي حل و فصل اختلافات ناشي از آن حاكم است. در تقسيم‌بندي كلي مباحث مطرح در اين رشته به سه حوزه‌ي : 1ـ قراردادهاي تجاري بين المللي 2ـ داوري تجاري بين‌المللي 3ـ ورشكستگي بين‌المللي قابل تقسيم‌بندي است.
حقوق بشر رشته‌اي ميان رشته‌اي و نوپا محسوب مي‌گردد كه به بحث درباره حقوق مختلفي كه انسان در حوزه‌هاي مختلف از جمله مدني و سياسي (مثل حق حيات ، حق آزادي عقيده) و اقتصادي و اجتماعي (مثل حق كار ، حق آموزش ، حق تامين اجتماعي) مي‌پردازد. براي اولين بار دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1380 اقدام به برگزاري آن نمود و اكنون دانشگاه‌هاي تهران ، علامه طباطبايي و مفيد قم نيز در اين رشته دانشجو مي‌پذيرند. ويژگي ميان رشته‌اي بودن آن سبب مي‌گردد كه به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقي نگريسته نشود و رويكردهاي جامعه شناختي ، فلسفي ، فرهنگي ، سياسي و ... نيز مورد توجه قرار گيرند و بين‌المللي بودن آن نيز از ويژگي‌هاي ديگر اين رشته مي‌باشد كه به دليل جهان شمول بودن ، اعتباري بين‌المللي يافته است. علاقه‌مندان اين رشته علاوه بر تدريس در دانشگاه‌ها و مراكز مختلف آموزشي به انجام امور پژوهشي در مراكز تحقياتي و به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس ، مركز پژوهش‌هاي نهاد رياست‌جمهوري ، مركز توسعه قضايي قوه‌‌ قضاييه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر اين، مطالعه اين رشته اثرات قابل توجهي بر كار افرادي دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت يا قضاوت وارد شوند و به طور كلي بر ديدگاه افراد در زندگي شخصي آن‌ها تاثيرات مثبتي بر جاي مي‌گذارد .
به بهانه‌ي تخريب محيط زيست است همواره يکی از مسائل و دغدغه‌ها اين بوده که آيا پيشرفت صنعت و پيدايش تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت يا نه؟ در پاسخ به اين پرسش ، بين اقتصاددانان و طرفداران محيط زيست اختلاف نظر فاحشی وجود داشت ؛ از نظر اقتصاددانان ، پيشرفت صنعت و تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت ، در حالی که طرفداران محيط زيست بر اين باور بوده‌اند ، که رفاه عمومی همراه با پيشرفت صنعت و تکنولوژی ، بدون توجه به محيط زيست محقق نخواهد شد. در واقع مي‌توان گفت ، برای اولين بار در کنوانسيون 1972 استکهلم بود که "حق بر محيط زيست سالم" به عنوان يکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد. به تدريج گرايش مهمی تحت عنوان "حقوق محيط زيست"در مباحث حقوقی مطرح شد. امروزه ما شاهديم که حقوق محيط زيست در رويکردهای عصر پست مدرن ما جايگاه بسيار مهمی دارد ؛ امروزه مسأله‌ي محيط زيست تبديل به يک مسأله‌ي جهانی شده است. به عنوان مثال ، تقريباً در اکثر وب سايت‌هايی که متعلق به ارگان‌های تجاری و صنعتی است ، يک لينک هم به خطمشی‌های زيست محيطی آن سازمان مربوط می‌شود و به نظر ما ايران هم نبايد از اين حرکت جهانی غافل بماند. علاقه‌مندان اين رشته علاوه بر تدريس در دانشگاه و مراكز مختلف آموزشي می‌توانند به انجام كارهاي پژوهشي در مراكز تحقياتي و به ويژه مركز پژوهش‌هاي مجلس ، مركز پژوهش‌هاي نهاد رياست جمهوري ، مركز توسعه قضايي قوه قضاييه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر اين مطالعه اين رشته اثرات قابل توجهي بر كار افرادي دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت يا قضاوت وارد شوند و با توجه به تخصصي شدن موضوعات حقوقي اين گرايش به ‌عنوان يكي از گرايش‌هاي جديد حقوق مي‌تواند دورنماي بسيار روشني را براي آن تصور نمود
اموال فكري يا معنوي به اموالي اطلاق مي‌شود كه فاقد جنبه‌ي فيزيكي و غير قابل مشاهده هستند و منشا آن فعاليت فكري و ذهني انسان است ،‌ گرچه اموال فكري به ويژه شاخه ادبي و هنري آن از ساليان دور مطرح بودند و به صورت ضعيف نظام‌هاي حقوقي از آن حمايت مي‌كردند. انقلاب صنعتي سبب توسعه مصاديق اين اموال در بخش صنعتي و تجاري شد و حمايت از آن‌ها شكل جدي تري به خود گرفت ، به گونه‌اي كه ايجاد نظام بين‌المللي حمايت از مالكيت‌هاي فكري براي كشورها به عنوان يك اولويت حقوقي مطرح شد. كنوانسيون بين‌المللي پاريس و برن نشات گرفته از همين ضرورت و تلاش‌هاي چند جانبه‌ي بين‌المللي هستند. اهميت حمايت از مالكيت‌هاي فكري در نظام‌اقتصادي و تجاري آزاد بين‌المللي به اندازه‌اي است كه اكنون يكي از پيش شرط‌هاي الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO ) پذيرش توافق‌نامه‌اي بين‌المللي در رابطه با حمايت از مالكيت‌هاي فكري است كه « توافق‌نامه‌ي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري » (TRIPS) ناميده مي‌شود. مباحث مطرح در رشته‌ي حقوق مالكيت‌هاي فكري در تقسيم‌بندي كلي به دو حوزه‌ي : 1ـ حقوق اموال فكري ، ادبي و هنري 2ـ حقوق اموال فكري صنعتي تقسيم مي‌شود. در حوزه‌ي يكم شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق پديد‌آورندگان آثار ادبي و هنري مورد بحث واقع مي‌شود و حوزه‌ي دوم به بحث از شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاري ، طرح صنعتي‌، نشانه‌هاي جغرافيايي ،‌ طرح ساخت مدارهاي يكپارچه‌ي الكترونيكي ، نمونه اشيا مصرفي ، نام تجاري و ساير مصاديق اموال فكري ،‌ صنعتي و تجاري مي‌پردازد.‌
حقوق اقتصادي بر دو محور تاكيد دارد : 1ـ تاكيد بيش‌تر بر حوزه اقتصادي قوانين و مقررات : در اين گرايش قوانين و مقرراتي كه با حوزه‌هاي اقتصادي و بازرگاني ارتباط بيش‌تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند از جمله اين حوزه‌ها حقوق بيمه ،‌ حقوق مالكيت‌هاي صنعتي ، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و ... است. 2 ـ تحليل و تجزيه اقتصادي قوانين : در گرايش حقوق اقتصادي ، قوانين و مقررات از منظر اقتصادي بررسي مي‌شوند. تشخيص مباني و آثار اقتصادي قوانين به قانون‌گذار و حقوق‌دانان كمك مي‌كند كه قوانين را در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي تصويب يا اصلاح يا تفسير كنند.
حقوق ثبت اسناد و املاک دوره کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک یکی از برنامه های علمی – آموزشی است که در برگیرنده آموزش اهم موضوعات حقوقی – ثبتی با هدف تربیت کارشناسان ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی و ثبتی شرکت کنندگان در دوره توأم با آموزش روش تحقیق و تقویت استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی مسائل ثبت اسناد و املاک می باشد .نیاز روز افزون جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص و مجرب و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه های مختلف و نیز ضرورت ارتقاء دانش و توانمندی شاغلین مسند قضا ، مشاوره حقوقی و وکالت ، سردفتری و کارشناسی مسائل حقوقی و ثبتی ،اهمیت تأسیس این دوره را به خوبی آشکار سازد . توسعه آموزش امور ثبتی با توجه به نیازهای جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور در جهت رسیدن به بخشی از اهداف برنامه های توسعه از جمله محور های اصلی این دوره می باشد .
حقوق ارتباطات یک رشته حقوقی مستقل و نوپاست که در دهه های اخیر، بر اثر پیشرفت تکنولوژی های مربوط به آن، دگرگونی های فراوانی پیدا کرده است. این رشته جدید از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری ازآن ها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته های حقوق،منشأ گرفته اند. به همین جهت، با سایر رشته های حقوق رابطه بسیار نزدیکی دارد. آن چه در دهه های اخیر بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده، پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات است. به همین لحاظ، توجه به جنبه های حقوقی ارتباطات و اطلاعات، از اهمیت خاصی برخوردار شده است. متخصصان حقوق ارتباطات، درباره قلمرو این رشته جدید حقوقی، پنج شاخه یا بخش را مورد بررسی قرار می دهند: مقررات حقوقی تأسیس و اداره مؤسسات ارتباطی مقررات حقوقی حاکم بر محتوا و انتشار مندرجات، برنامه ها و پیام های ارتباطی مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری و سایر دست اندرکاران ارتباطات مقررات حقوقی مالکیت معنوی مقررات حقوقی بین المللی ارتباطات باتوجه به نیاز مبرم جامعه ایران به برخورداری از خدمات کارشناسی متخصصان حقوق ارتباطات و پاسخگویی به شرایط و مقتضیات جدید ناشی از پیشرفت و گسترش مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و توسعه ارتباطات دور و ارتباطات رایانه ای در سراسر کشور و همچنین در نظر گرفتن الزامهای حقوقی مقررات گذاریهای مربوط به دیگرگونیها و همگراییهای تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی و اهمیت بیش از پیش همکاریهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه ها ، تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات بسیار ضروریست.
صرفنظر از تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران که بارشد اقتصادی تجاری بین المللی شگرفی روبرو بوده اساساً امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران و حجم معاملات تجاری بین المللی ایرا ن با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به عنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد و تمایل قطعی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع را بیشتر می کند . ضرورتی که پیش از این در سایر کشورها نیز حساسیت و اهمیت آن مورد توجه قرار گرفته است . تعامل تجارت و اقتصاد در صحنه بین المللی به عنوان اصلی غیر قابل انکار مورد عنایت سایر دانشگاه های معتبر خارجی نیز قرار می گیرد . تجربه این رشته در سایر دانشگاه ها خود مؤید آن است که دو روش جاری در این زمینه وجود دارد که با توجه به نیازهای منطقه ای و توان علمی هر دانشگاه انتخاب می گردد . در بعضی دانشگاه های خارجی حقوق اقتصادی بین المللی و حقوق تجارت بین الملل به عنوان دو رشته مستقل مطرح و ارائه می گردند در روش دیگر که با توجه به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور از یک طرف و سطح نیاز جامعه و نو بودن آن از طرف دیگر توصیه می گردد در مرحله اولیه و فعلی ، این رشته واحد تحت نام «حقوق تجاری اقتصادی بین المللی »به صورت ترکیبی ارائه می شود تا دانشجویان بتوانند با امکان انتخاب واحدهای تجاری و یا اقتصادی دور نمای آینده علمی و حرفه ای خود را ترسیم نمایند راهکاری که با توجه به نیاز های جامعه در این مرحله می تواند به عنوان گزینه بهتر محسوب گردد . در خصوص ضرورت ایجاد این رشته میتوان به معضلات ناظر به قراردادهای تجاری بین المللی ، مشارکت های بین المللی و شرکت های چند ملیتی، روش های تأمین مالی قراردادهای بزرگ توسعه صنعتی ،بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی ، قواعد و ضرورت های حقوق مهندسی ، حقوق انرژی و قواعد ناظر به عملیات بانکی و تجارت الکترونیک در عرصه تجارت بین الملل از یک طرف و ضرورت تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی جهت تبیین ریشه ها و بنیادهای اقتصادی آنها از طرف دیگر اشاره کرد .
هدف این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاستهای مالی – اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگرکشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.
این گرایش از زیر شاخه های رشته حقوق کیفری می باشد و صرفاً به حقوق کیفری توجه ندارد، بلکه به دلیل ماهیت خاص حوزه حمایت از اطفال که در ارتباط تنگاتنگ با علوم مختلف می باشد؛ در تنظیم دروس و سرفصل های این رشته به حوزه قواعد و موازین فقهی ،بین المللی و حقوق بشر ، علوم جنایی تجربی ، فلسفه کیفری و کیفرشناسی نیز توجه شده است، لذا با رشته هایی مانند حقوق خانواده ، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بشر در برخی دروس هم پوشانی دارد. حقوق کیفری اطفال و نوجوانان یکی از قدیمی ترین شاخه های حقوق کیفری فنی است که از رشته های تکمیلی علوم جنایی حقوقی به شمار می رود. حقوق کیفری اطفال ، با در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روانی اطفال بزه کار و بزه دیده ، از یک سو حقوق ماهوی ویژه آنان را شامل می شود، و از سوی دیگر ، اختصاصاً به چگونگی دادرسی مسائل مربوط به آنها در فرایند کیفری می پردازد.
رشته کارشناسی ارشد کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک با اصول کاداستر و مدیریت زمین و نیز طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی اداره زمین ارتباط دارد در این دوره دانشجویان توانائی درک جنبه های حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی مدیریت پایدار زمین و استراژی های کاداستر را درک می کنند و همچنین به حقوق مرتبط با زمین و سیاست گذاری زمین و مقررات مرتبط با بازار زمین که مورد نیاز سیستمهای اداری زمین با محوریت کاداستر است ، آگاهی خواهند یافت و ماحصل آن تقویت پشتوانه نیروهای کارشناسی در زمینه های مختلف کاداستر خواهد بود . فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر جذب در سازمان ثبت و ادارات تابعه در ارگانها و شرکت هایی که در ارتباط با سیستمهای اطلاعاتی مرتبط با علوم زمین هستند امکان اشتغال خواهند داشت . در حال حاضر دانشگاه های کشور فاقد رشته ای تحت عنوان کاداستر بوده و تنها در مقطع کارشناسی مهندسی نقشه برداری واحدهای درسی محدودی با عنوان کاداستر ارائه می گردد که جواب گوی نیاز های کشور علی الخصوص در سازمان ثبت نبوده و گسترش اجرایی کاداستر و بکار گیری آن در کشور نیازمند نیروهای آموزش دیده در امر مربوط به کاداستر بوده و نیز نیازمند انجام فعالیت های پژوهشی در این خصوص است .
هدف از تدوین دوره کارشناسی ارشد سردفتری مطالعه عمیق و مفصل مباحثی پیشرفته از حقوق و علوم مربوط به سردفتری است که در عمل مستقیماً با این شغل مرتبط است . این دوره به منظور آموزش علمی دانشجویان و افزایش توان حرفه ای آنها جهت آمادگی کامل برای تصدی شغل سردفتری یا پست های مرتبط با آن طراحی شده است حفظ و توسعه فرهنگ غنی فقه و حقوق ایران و آموزش آن به نسل جدید ، دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات مربوط به حرفه سر دفتری که تاکنون انجام نشده ، آموزش علمی تخصصی سردفتری به متقاضیان احراز شغل سردفتری ، لزوم آمادگی جهت پذیرش روش های جدید ثبت اسناد از جنبه داخلی و همگانی و تأثیر گذاری در تحولات جهانی و سردفتری و ثبت اسناد رسمی و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آن و بازیابی نقش و جایگاه سردفتری در تحولات دهکده جهانی و جهانی شدن از جنبه بین المللی ، اهمیت و ضرورت تأسیس این دوره را پدیدار می سازد.
دوره کارشناسی ارشد حقوق فناوری زیستی به تبیین قوانین و رویه قضایی داخلی و بین المللی در حوزه مسایل بیوتکنولوژی از طریق آموزش و کارآموزی می پردازد. هدف این دوره تربیت نیروی انسانی حقوقدان تخصصی برای حل مسایل و معضلات حقوقی می باشد. به تعبیر دیگر ، از جمله اهداف این دوره تربیت دانشجویان به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای اداره امور حقوقی فناوری های زیستی در سطح کشور است.
یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها ، گمرک ها واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد. تجارت الکترونیک در حال ورود به عصر جدیدی است که محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمده تجاری از قبیل تبلیغات ، آگهی ، مذاکرات ، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است. در واقع زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاسیت های مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.
بسیاری از قراردادها و ابزارهای پرداخت و تضمین آنها از قراردادهای تجاری بوده که در دوره های گذشته به صورت گذرا مطرح می شدند. همچنین قراردادهایی مثل بیع تجاری، رهن تجاری و ...برای قضات ایرانی تا حدودی ناشناخته مانده است. توسعه روابط اقتصادی در جامعه ما طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها در دستگاه قضایی را افزایش می دهد. در همین راستا ضرورت ایجاد رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری بیشتر مشخص می شود. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
نیروهایی که در بخشهای مختلف جامعه در ارتباط با مسائل بازرگانی بین المللی فعالیت می کنند (نظیر تجار، شرکتهای دولتی و خصوصی، قضات و و کلای دادگستری و مشاوران حقوقی و...)، برای فراهم نمودن زمینه مناسب جهت رشد و توسعه دانش نظری و تواناییهای علمی و کاربردی خود نیاز به استفاده ازروشهای علمی دارند. رشته حقوق حمل و نقل به منظور رفع این نیاز طراحی شده است. هدف از این دوره تربیت دانشجویان به منظور ارتقاء سطح آمادگی آنان برای اداره امور مربوط به حقوق حمل و نقل تجاری در سطح استانها و شهرستانها با روشهای علمی می باشد. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق حمل و نقل، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
حقوق خانواده به عنوان یکی از گرایش‌های جدید حقوق است که با بررسی منابع و سرفصل‌های آزمون به خوبی می‌توان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد حقوقی و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. از نکات بارزی که می‌توان در مورد این گرایش گفت این است که فارغ‌التحصیلان رشته‌‌ی فقه و مبانی حقوق که مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق باشند از شانس بیش‌تری نسبت به سایر گرایش‌ها برخوردارند. حقوق محیط زیست انقلاب صنعتی در قرن 17 وکشف نفت در قرن 18 تحولات عظیمی را در زندگی بشر به همراه داشت با تحول روابط و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی به ویژه در سطح جوامع صنعتی تأثیر بیشتر این فعالیت‌ها بر جنبه‌های زیست محیطی فعالیت‌های تولیدی و حقوق مصرف کننده مشهودتر گردید و مقتضای این تحولات چنین می‌نمود که حقوق نیز همگام با نیازهای بشری به تنظیم این روابط بپردازد. در رویکرد پست مدرن دنیای امروز ، که از ویژگی‌های آن مخالفت با رشد اقتصادی به بهانه‌ی تخریب محیط زیست است همواره یکی از مسائل و دغدغه‌ها این بوده که آیا پیشرفت صنعت و پیدایش تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت یا نه؟ در پاسخ به این پرسش ، بین اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست اختلاف نظر فاحشی وجود داشت ؛ از نظر اقتصاددانان ، پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت ، در حالی که طرفداران محیط زیست بر این باور بوده‌اند ، که رفاه عمومی همراه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، بدون توجه به محیط زیست محقق نخواهد شد. در واقع می‌توان گفت ، برای اولین بار در کنوانسیون 1972 استکهلم بود که "حق بر محیط زیست سالم" به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد. به تدریج گرایش مهمی تحت عنوان "حقوق محیط زیست"در مباحث حقوقی مطرح شد. امروزه ما شاهدیم که حقوق محیط زیست در رویکردهای عصر پست مدرن ما جایگاه بسیار مهمی دارد ؛ امروزه مسأله‌ی محیط زیست تبدیل به یک مسأله‌ی جهانی شده است. به عنوان مثال ، تقریباً در اکثر وب سایت‌هایی که متعلق به ارگان‌های تجاری و صنعتی است ، یک لینک هم به خطمشی‌های زیست محیطی آن سازمان مربوط می‌شود و به نظر ما ایران هم نباید از این حرکت جهانی غافل بماند.
این رشته یک رشته میان رشته ایست که به جهت استنباط مبانی حقوق از متون فقه اسلامی طراحی شده است. تفاوت رشته فقه و حقوق جزا با رشته فقه و حقوق اسلامی و همچنین رشته حقوق جزا در این است که این رشته به صورت تخصصی تنها متون فقهی و حقوقی مرتبط با حقوق جزا مورد مطالعه قرار می گیرد. در این رشته دانشجویان علاوه بر فراگیری متون فقهی و اصولی برجسته ، دروس حقوق جزا را در سطح بالایی مورد مطالعه قرار می دهند. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فقه و حقوق جزا، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
این رشته یک رشته میان رشته ایست که به جهت استنباط مبانی حقوق از متون فقه اسلامی طراحی شده است. تفاوت رشته فقه و حقوق جزا با رشته فقه و حقوق اسلامی و همچنین رشته حقوق جزا در این است که این رشته به صورت تخصصی تنها متون فقهی و حقوقی مرتبط با حقوق جزا مورد مطالعه قرار می گیرد. در این رشته دانشجویان علاوه بر فراگیری متون فقهی و اصولی برجسته ، دروس حقوق جزا را در سطح بالایی مورد مطالعه قرار می دهند. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فقه و حقوق جزا، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
دوره کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی مقطع مهم و حلقه اتصال دوره کارشناسی و دکتری در رشته های فقه و حقوق است و به عنوان دوره دوم تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر رعایت شیوه حوزوی، بر اساس نظام دانشگاهی برنامه ریزی شده است. 1 – تعریف دوره فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی یکی از رشته های علم فقه و حقوق اسلامی، علم الخلاف یا فقه مقارن است که فقهاء مذاهب اسلامی از قرنها پیش آن را دنبال کرده و بر اساس قرآن و سنت و سایر ادله استنباط ابواب فقهی از فراگرفتن فقه و حقوق اسلامی مذهب خود با فقه و حقوق سایر مذاهب در دوره کارشناسی ارشد به صورت استدلالی و مقارن آشنا می شوند. 2 – اهمیت و ضرورت دوره از آنجا که اساس حقوق و قوانین بیشتر کشورهای اسلامی ریشه در فقه اسلامی دارد، آموزش و فراگیری فقه مقارن و حقوق به غنای محتوائی حقوق کشورهای اسلامی کمک کرده و سبب پیشرفت آنها می شود و از این طریق گزایش به وحدت در جهان اسلام تعمیق یافته و راهبردی می شود. از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل تفرقه مسلمین، تعصب پیروان مکتبهای فقهی در اثر عدم آشنائی نسبت به آراء مذاهب دیگر و نشاندن برداشتهای مجتهدین به جای اصل دین و شریعت است، از این رو برای رسیدن به تقریب و وحدت اسلامی لازم است که دانشجویان با شناخت فقه و حقوق مذاهب خود و آشنائی با فقه و حقوق سایر مذاهب دریابند که اسلام با تشویق مسلمانان به اجتهاد، عملاً عرصه را برای رأی و اندیشه بازگذارده است و بر این اساس نباید برداشتهای فقهی فقهای یک مذهب تنها مبنای ارزیابی دین و شریعت تلقی کرد. و اختلاف اجتهادی نه تنها موجب عداوت و دشمنی پیروان مذاهب نسبت به یکدیگر نگردد، بلکه از طریق بررسی مقارن بر تفاهم و تقریب مذاهب بیافزاید. 3 – اهداف دوره (1)- ارتقاء سطح اطلاعات و بینش فقهی و حقوقی دوره های کارشناسی در زمینه فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشور اسلامی و تقویت و استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی آنان (2)- تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در امور فقهی و حقوقی برای تبیین حکیمانه نظام حقوقی اسلام و تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، و تربیت محقق در زمینه فقه مقارن و حقوق (3)- جذب داوطلبان مطالعات تطبیقی در زمینه فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی (4)- تربیت قاضی و حقوقدانان اسلامی کارآمد جهت دفاع از حقوق مسلمین (5)- تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره دکتری رشته مربوطه
هدف از این رشته بهره گیری مدیران دادگستری از پیشرفته ترین علم روز در زمینه مدیریتی است تا بتوانند مسائل دادگستری را با آن حل و فصل کنند. رشته مدیریت دادگستری رشته ای بین رشته ای (رشته های حقوق و مدیریت) می باشد. کسانیکه داوطلب ورورد به این رشته هستند باید دارای شرایط زیر باشند: - حداقل 5 سال سابقه کار در دادگستری و یا واحدهای مرکزی قوه قضاییه - داشتن سن 30 سال تمام تا 55 سال تمام - گذراندن دوره کامل ICDL - سپردن تعهد خدمت 2 برابر مدت تحصیل - توانایی تحصیل تمام وقت در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته مدیریت دادگستری، معرفی رشته های ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
مدیریت نظارت و بازرسی عبارتست از مجموعه ای از نظریه ها، فناوریها و روشهای هدایت کارآ و اثر بخش جهت اجرا در ادارات نظارت و بازرسی. هدف از دوره کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی، آمادگی دانشجویان برای اداره امور نظارت و بازرسی در قوای سه گانه با روشهای علمی می باشد. داوطلبان این رشته باید دارای شرایط زیر باشند: - حداقل 5 سال سابقه کار در یکی از قوای سه گانه - داشتن سن 30 سال تمام تا 55 سال تمام - گذراندن دوره کامل ICDL - سپردن تعهد خدمت 2 برابر مدت تحصیل - توانایی تحصیل تمام وقت در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل)کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی، معرفی رشته های ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی ارایه می شود.
رشته حقوق دادرسی اداری شاخه ای از علم حقوق است که به بررسی و تحلیل دعاوی اداری می پردازد. دعاوی اداری دعاویی است كه حداقل یك طرف آن اداره یا نهاد‌ دولتی است. همچنانکه در رأس دادگاه‌های عمومی كه به دعاوی عادی رسیدگی می‌كنند دیوان عالی كشور قرار دارد، در رأس دادگاههای اداری نیز دیوانی به نام دیوان عدالت اداری قرار دارد كه وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: دانشگاه های دارای رشته حقوق دادرسی اداری، معرفی رشته های ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
در رشته کارشناسی ارشد حقوق هنری و ادبی بررسی فهم آثار مورد حمایت، حقوق مادی ومعنوی پدیدآورنده آثار، ویژگی های قوانین داخلی، حقوق قردادهای هنری- ادبی، جرایم و حقوق مطبوعاتی، حقوق رسانه های نوین هنری- ادبی، تعارضات حقوق داخلی و بین المللی پیرامون آثار هنری، مسئولیت های مدنی و کیفری هنرمندان و دولتها، مالکیت های معنوی و فکری، امانت آثار هنری،... مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق هنری و ادبی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق هنری و ادبی، معرفی رشته های ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد حقوق هنری و ادبی ارایه می شود.
اين رشته متخصصاني آگاه در امور حقوقي شرکت هاي تجاري تربيت مي کند. توسعه اقتصادي و صنعتي سريع کنوني، موجب افزايش تعداد شرکت هاي تجاري و گسترش دامنه فعاليت آنها شده است. از اين رو دعاوي مرتبط با اين شرکت ها نيز افزايش يافته است. به دليل گستردگي و پيچيدگي موجود در مقررات حاکم بر شرکت هاي تجاري و روابط آنها، وجود رشته هاي دانشگاهي در اين زمينه بسيار ضروري مي باشد. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق شرکتهای تجاری، معرفی رشته های ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
این رشته به تبیین حقوق پزشکی در چارچوب تحلات علوم و شیوه های نوین زیست پزشکی و حقوق و تکالیف سازمانهای پزشکی ، پزشکان و بیماران می پردازد. تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه حقوق پزشکی، تخصصی نمودن مراجع و مقامات قضایی، نگاه تخصصی به مسائل زیست پزشکی، بررسی و مطالعات آکادمیک مباحث فقه پزشکی در زمینه های مورد مطالعه حقوق پزشکی ، ایجاد زمینه لازم جهت همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه حقوق پزشکی با مجامع علمی و دانشگاههای دیگر کشورها و ... از اهداف این رشته به شمار می رود. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق پزشکی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
رشته حقوق هوایی شاخه ای از حقوق است که بررسی مجموعه قواعد داخلی و بین المللی حاکم بر هواپیما ، ناوبری هواپیما و حمل و نقل هوایی ، ارائه خدمات فرودگاهی، بهره برداری از خطوط و آزادیهای هوایی، و بطور کلی تمام روابط حقوقی موجود میان بازیگران صنعت هوایی می پردازد. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق هوایی، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
الف ) منابع اصلی ؛ 1) حقوق بین الملل عمومی ( دکتر ضیایی بیگدلی ) 2) حقوق اداری ( دکتر موتمنی ) 3) حقوق سازمانهای بین المللی ( دکتر موسی زاده ) 4) حقوق اساسی ( دکتر هاشمی ) 5) زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) 6) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی ) تحریر الروضه فی الشرح المعه الدمشقیه ؛ایتی فقه استدلالی ؛دادمرزی ب) منابع تکمیلی و کمک آموزشی ؛ 1) ساده ساز حقوق بین الملل عمومی (دکتر موسی زاده ) 2) ساده ساز حقوق اساسی (دکتر موسی زاده )
الف)منابع اصلی حقوق مدنی اشخاص و محجورین؛ دکتر صفایی و قاسم زاده اموال و مالکیت؛دکتر کاتوزیان اعمال حقوقی ؛دکتر صفایی وقایع حقوقی ؛دکتر صفایی حقوق خانواده ؛دکتر صفایی و دکتر امامی عقود معین 1؛ دکتر کاتوزیان عقود معین 2؛ دکتر کاتوزیان شفعه و وصیت و ارث ؛دکتر کاتوزیان حقوق تجارت حقوق تجارت 1؛دکتر اسکینی حقوق تجارت دوم ؛دکتر پاسبان حقوق تجارت سوم ؛دکتر کاویانی حقوق تجارت چهار ؛دکتر اسکینی ایین دادرسی مدنی سه جلدی بنیادین ایین دادرسی مدنی دکتر شمس ادله اثبات دعوا دکتر شمس زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی ) متون فقه تحریر الروضه فی الشرح المعه الدمشقیه ؛ایتی فقه استدلالی ؛دادمرزی منابع تکمیلی شرح جامع حقوق مدنی دکتر بیات و شرین بیات مختصر حقوق تجارت دکتر مهدی توکلی تست حقوق مدنی دکتر قربانی تست حقوق تجارت دکتر قربانی تست ایین دادرسی مدنی دکتر السان ساده ساز متون فقه کلانتری
الف)منابع اصلی حقوق مدنی اشخاص و محجورین؛ دکتر صفایی و قاسم زاده اموال و مالکیت؛دکتر کاتوزیان اعمال حقوقی ؛دکتر صفایی وقایع حقوقی ؛دکتر صفایی حقوق خانواده ؛دکتر صفایی و دکتر امامی عقود معین 1؛ دکتر کاتوزیان عقود معین 2؛ دکتر کاتوزیان شفعه و وصیت و ارث ؛دکتر کاتوزیان حقوق تجارت حقوق تجارت 1؛دکتر اسکینی حقوق تجارت دوم ؛دکتر پاسبان حقوق تجارت سوم ؛دکتر کاویانی حقوق تجارت چهار ؛دکتر اسکینی متون فقه تحریر الروضه فی الشرح المعه الدمشقیه ؛ایتی فقه استدلالی ؛دادمرزی زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی ) ب)منابع تکمیلی تست حقوق مدنی دکتر قربانی تست حقوق تجارت دکتر قربانی
الف)منابع اصلی حقوق جزا عمومی ؛ دوره سه جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی حقوق جزای اختصاصی ؛دوره سه جلدی دکتر میر محمد صادقی ایین دادرسی کیفری ؛ دوره دوجلدی ایین دادرسی کیفری دکتر خالقی به همراه نکته ها در ایین دادرسی کیفری زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی ) متون فقه تحریر الروضه فی الشرح المعه الدمشقیه ؛ایتی فقه استدلالی ؛دادمرزی مانبع تکمیلی ساده ساز جزای عمومی کلانتری ساده ساز جزای اختصاصی نور محمد صبری ساده ساز ایین دادرسی کیفری کلانتری ساده سازه متون فقه کلانتری
الف) منابع اصلی حقوق حقوق بین الملل عمومی ؛دکتر ضیاالدین بیگدلی سازمان های بین الملل ؛دکتر موسی زاده حقوق بین الملل خصوصی 1 ؛ دکتر نصر الله ابراهیمی حقوق بین الملل خصوصی 2؛دکتر الماسی دوره دوجلدی حقوق اساسی ؛دکتر هاشمی بایسته های حقوق اساسی ؛دکتر قاضی حقوق تعهدات اعمال حقوقی ؛دکتر کاتوزیان وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی )
الف)منابع اصلی حقوق جزا عمومی ؛ دوره سه جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی حقوق جزای اختصاصی ؛دوره سه جلدی دکتر میر محمد صادقی ایین دادرسی کیفری ؛ دوره دوجلدی ایین دادرسی کیفری دکتر خالقی به همراه نکته ها در ایین دادرسی کیفری اشخاص و محجورین ؛دکتر صفایی و قاسم زاده وصیت وارث؛دکتر کاتوزیان اصول فقه ؛دکتر ابوالحسن محمدی زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی ) مانبع تکمیلی ساده ساز جزای عمومی کلانتری ساده ساز جزای اختصاصی نور محمد صبری ساده ساز ایین دادرسی کیفری کلانتری تست اصول فقه باقری راد
الف)منابع اصلی حقوق مدنی اشخاص و محجورین؛ دکتر صفایی و قاسم زاده اموال و مالکیت؛دکتر کاتوزیان اعمال حقوقی ؛دکتر صفایی وقایع حقوقی ؛دکتر صفایی حقوق خانواده ؛دکتر صفایی و دکتر امامی عقود معین 1؛ دکتر کاتوزیان عقود معین 2؛ دکتر کاتوزیان شفعه و وصیت و ارث ؛دکتر کاتوزیان حقوق تجارت حقوق تجارت 1؛دکتر اسکینی حقوق تجارت دوم ؛دکتر پاسبان حقوق تجارت سوم ؛دکتر کاویانی حقوق تجارت چهار ؛دکتر اسکینی حقوق بین الملل عمومی ؛دکتر ضیایی بیگدلی حقوق سازمانهای بین المللی ؛ دکتر موسی زاده حقوق اداری ؛دکتر طباطبایی موتمنی زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی ) ب)منابع تکمیلی شرح جامع حقوق مدنی دکتر بیات و شیرین بیات قانون تجارت در نظم حقوق کنونی فرشید فرحناکیان تست حقوق مدنی دکتر قربانی تست حقوق تجارت دکتر قربانی
الف) منابع اصلی حقوق حقوق بین الملل عمومی ؛دکتر ضیاالدین بیگدلی سازمان های بین الملل ؛دکتر موسی زاده دوره دوجلدی حقوق اساسی ؛دکتر هاشمی بایسته های حقوق اساسی ؛دکتر قاضی اعمال حقوقی ؛دکتر کاتوزیان وقایع حقوقی ؛دکتر کاتوزیان ایین دادرسی کیفری ؛ دوره دوجلدی ایین دادرسی کیفری دکتر خالقی به همراه نکته ها در ایین دادرسی کیفری زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی )
الف)منابع اصلی حقوق جزای اختصاصی ؛دوره سه جلدی دکتر میر محمد صادقی حقوق بین الملل عمومی ؛دکتر ضیاالدین بیگدلی سازمان های بین الملل ؛دکتر موسی زاده حقوق اداری ؛دکتر طباطبایی موتمنی زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی )
الف )منلبع اصلی حقوق بین الملل عمومی ؛دکتر ضیاالدین بیگدلی حقوق اساسی؛دوجلدی دکتر هاشمی و بایستههای حقوق اساسی دکتر قاضی حقوق تعهدات ؛اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان و حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی حقوق جزای عمومی ؛دوره سه جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی حقوق جزای اختصاصی ؛دوره سه جلدی دکتر میر محمد صادقی ایین دادرسی کیفری؛دوره دوجلدی دکتر خالقی حقوق ارتباطات ؛حقوق ارتباطات انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،قوانین و مقررات راجع به رسانه ،مطبوعات ،انتشارات مالکیت های معنوی زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی ) غ
حقوق تجارت حقوق تجارت 1؛دکتر اسکینی حقوق تجارت دوم ؛دکتر پاسبان حقوق تجارت سوم ؛دکتر کاویانی حقوق تجارت چهار ؛دکتر اسکینی متون فقه تحریر الروضه فی الشرح المعه الدمشقیه ؛ایتی فقه استدلالی ؛دادمرزی حقوق تعهدات اعمال حقوقی دکتر کاتوزحقوق بین المیان و حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل خصوصی 1، دکتر نصر الله ابراهیمی،حقوق بین الملل خصوصی 2، دکتر نجاد علی الماسی زبان عمومی تسلط کامل بر زبان دبیرستان با لحاظ گرامر مربوطه - کتاب 504 ( برای تسلط به لغات عمومی مورد نیاز ) - گرامر زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( آقای عباس فرزام ) زبان تخصصی - law text ( آقای دکتر افتخار جهرمی ) - ترجمه ی law text ( آقای اسماعیل صغیری ) - نکات مهم law tex ( آقای محمود رمضانی )
1)زبان تخصصی با ضریب 1 2)متون فقه با ضریب 1 3)حقوق بین الملل عمومی با ضریب 1 4)حقوق اداری با ضریب 2 5)حقوق اساسی با ضریب با ضریب 2
1) زبان تخصصی با با ضریب 1 2)حقوق مدنی با ضریب 3 3)حقوق تجارت با ضریب 1 4)ایین دادرسی مدنی با ضریب 1 5)متون فقه با ضریب 1
1)زبان تخصصی با ضریب 1 2)حقوق جزای عمومی با ضریب 2 3)حقوق جزای اختصاصی با ضریب 2 4)ایین دادرسی کیفری با ضریب 2 5)متون فقه با ضریب 1
1)زبان تخصصی با ضریب 2 2)حقوق بین الملل عمومی با ضریب 2 3)حقوق اساسی با ضریب 1 4)حقوق تعهدات با ضریب 1 5)حقوق بین الملل خصوصی با ضریب 1
1)زبان تخصصی با ضریب 2 2)حقوق بین الملل عمومی با ضریب 1 3)حقوق بین الملل خصوصی با ضریب 1 4)حقوق مدنی با ضریب با 2 5)حقوق تجارت با ضریب 1
1) زبان تخصصی با ضریب 3 2)حقوق اداری با ضریب 2 3)حقوق بین الملل عمومی با ضریب 2 3)حقوق جزای اختصاصی با ضریب 2
1)زبان تخصصی با ضریب 2 2)حقوق ارتباطات با ضریب 3 3)حقوق جزا و ایین دادرسی کیفری با ضریب 2 3)حقوق تعهدات با ضریب 2 4)حقوق اساسی با ضریب 2 5)حقوق ربین الملل عمومی با ضریب 2
1)زبا تخصصی با ضریب 3 2)حقوق بین الملل خصوصی با ضریب 2 3)حقوق تعهدات با ضریب 3 4)متون فقه با ضریب 1 5)حقوق تجارت با ضریب 3
1)زبان تخصصی با ضریب 3 2)حقوق مدنی با ضریب 3 3)حقوق تجارت با ضریب 2 4)متون فقه با ضریب 1

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم