دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

در صورتی که در حوادث رانندگی ، مصدوم ، بلافاصله فوت شود ، فرار مقصر تاثیری در تشدید مجازات وی ندارد

در صورتی که در حوادث رانندگی ، مصدوم ، بلافاصله فوت شود ، فرار مقصر تاثیری در تشدید مجازات وی ندارد

 

به موجب ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه مصدوم ناشی از تصادف رانندگی ، احتیاج به کمک داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی ، از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

 

مطابق رای اصراری ۲۵-۱۳۶ردیف ۲۳۶۰ در صورتی که مصدوم بلافاصله بعد از وقوع حادثه رانندگی فوت شود مسأله رساندن کمک به او منتفی میشود و حضور راننده در محل تصادف تاثیری در نجات مصدوم از عوارض تصادف نمی‌تواند داشته باشد و در چنین مواردی تشدید کیفر متهم به عنوان ترک محل حادثه به منظور فرار از تعقیب بر اساس این ماده، مخالف با مفهوم و منطوق ماده است.

موفق باشید- دادپُرس