دادپُرس ؛ تجلی کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

کتب و جزوات حقوقی

کتب و جزوات حقوقی

در این قسمت شما می توانید کتب و جزوات حقوقی را دانلود نمایید ؛ دانلود برخی از کتب و جزوات مستلزم پرداخت هزینه می باشد .

ردیف تصویر نام توضیحات قیمت وبسایت دانلود/خرید
1 fgfg dfdf 100 تومان
2 کتاب حقوقی جدید توضیحات برای کتاب حق... رایگان
3 حقوق مدنی 78 در آیینه تست و نمودار توضیحات جدید 2000 تومان
4 حقوق مدنی 3 در آئینه تست و نمودار * راهنمای حقوق مدنی... رایگان
5 حقوق مدنی 7 در آیینه تست و نمودار پس از نرم افزار وکیل... رایگان