دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

نکاتی درباره نحوه نوشتن  چک ضمانت استخدام

نکاتی درباره نحوه نوشتن  چک ضمانت استخدام

  • در درجه اول حتما دقت کنید که همه موارد لازم برای  چک پر شود.
  • چک باید تاریخ و  امضا داشته باشد و از این بابت حتما باید مطمئن شوید.
  • چک باید بدون قلم‌خوردگی پر شود. چک‌هایی با  قلم خوردگی معمولا از سوی  بانک برگشت می‌خورند.
  • عبارت بابت ضمانت  حسن انجام کار در چک درج شود. این مهم برای عدم امکان نقد شدن این چک نیست بلکه می‌تواند اثر کیفری چک را از بین ببرد.

معیار و ملاک در گزینش افراد ، برای استخدام ، وضعیت فعلی و کنونی آنهاست .

در بساری از موارد ، استخدام متقاضیان به دلیل تحقیقات و استعلامات

جلوگیری از جعل امضا چک

صاحب حساب امضایی داشته باشد که به سادگی نتوان آن را جعل کرد