حقوق شخص ثالث در پرونده ها

شخص ثالثی که رای یا اجرای رای علیه اوست ، باید حق دسترسی به پرونده به او داده شود

ابلاغ قانونی یا واقعی در سامانه ثنا

برخلاف رویه قضایی ، درج اخطاریه در سامانه ثنا ابلاغ واقعی محسوب نمی شود

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم