دادپُرس ؛ تجلی کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

پکیج های دادپرس

پکیج ساده
تومان 100000 /یک ماهه
  • تعداد مشاوره آفلاین5
  • تعداد مشاوره آنلاین5
پکیج استاندارد
تومان 200000 /سه ماهه
  • تعداد مشاوره آفلاین15
  • تعداد مشاوره آنلاین15
پکیج پیشرفته
تومان 500000 /شش ماهه
  • تعداد مشاوره آفلاین25
  • تعداد مشاوره آنلاین25
پکیج حرفه ای
تومان 1000000 /یک ساله
  • تعداد مشاوره آفلاین50
  • تعداد مشاوره آنلاین50