ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به لایحه بودجه سال 1399

افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای همگان عادلانه نیست - دریافت مالیات از همه خانه‌های خالی منطقی و عقلی نیست