دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به لایحه بودجه سال 1399

افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای همگان عادلانه نیست - دریافت مالیات از همه خانه‌های خالی منطقی و عقلی نیست

نکات مهم خواستگاری و نامزدی

آیا خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی قابل مطالبه می باشد

نکات مهم در خصوص ماده 4 قانون ملی کردن جنگلها و قوانین مرتبط

بررسی ماده 4 قانون ملی کردن جنگلها و قوانین مرتبط

اقسام کروکی در تصادفات

اصولا کروکی به سازشی و غیر سازشی تقسیم می شود

بررسي حقوقي طرح دعواي منع حضور زوجين در شبکه هاي اجتماعي

بررسي حقوقي طرح دعواي منع حضور زوجين در شبکه هاي اجتماعي