دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

حذف نام همسر از شناسنامه

پس از طلاق، پاک کردن نام همسر سابق و حذف واقعه ی ازدواج و طلاق از شناسنامه یکی از دغدغه های افراد است.

ازدواج مرد و زنی که با همدیگر رابطه ی نامشروع داشته اند

برخلاف تصور برخی از اشخاص ، اگر دو نفر با هم رابطه ی نامشروع داشته باشند