دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

سبد خرید

نام محصول

مقدمات ازدواج؛کلیات خواستگاری ونامزدی

خواستگاری و نامزدی اصولا مقدمات ازدواج محسوب می شود و پس از آن ممکن است وصلت و عقد نکاح منعقد شود

تعداد
۱ عدد

0 تومان