دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

سبد خرید

نام محصول

سابقه تاریخی قانون ملی کردن جنگلها

قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 27/10/1341 تصویب گردید و بر اسان آن جنگلها ، مراتع و بیشه های طبیعی ملی اعلام گردید و مالکیت اشخاص سلب و به مالکیت دولت در آمد

تعداد
۱ عدد

0 تومان