دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

سبد خرید

نام محصول

کلیات کمیسیون های شهرداری

کمیسون های شهرداری از قبیل کمیسون بدوی و تجدید نظر ماده 100 و ماده 77 و... به اختلافات مردم و اشخاص با شهرداری رسیدگی می کند و اصولا قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشند

تعداد
۱ عدد

0 تومان