دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

سبد خرید

نام محصول

مهفوم حقوقی پیش فروش ساحتمان

هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود

تعداد
۱ عدد

0 تومان