دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

سبد خرید

نام محصول

سابقه تاریخی پیش فروش ساختمان ها

با توجه به اینکه واحد های ساختمانی ، عین معین تلقی می شوند ، پیش فروش یا فروش ساختمانی که در آینده تکمیل خواهد شد موضوع اختلاف بوده است

تعداد
۱ عدد

0 تومان