دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

سبد خرید

نام محصول

مفهوم عُسر و حَرَج

عسر و حرج ، حالتی است که ادامه زندگی مشترک را با دشواری مواجه ی کند به طوری که عرفا ادامه ی زندگی مشترک با مرد برای زن غیرقابل تحمل است

تعداد
۱ عدد

0 تومان