خرید و فروش خودرو

خرید و فروش خودرو :

علیرغم اصرار غیر قانونی نیروی انتظامی مبنی بر رسمی بودن برگ سبز خودرو ؛ از نظر حقوقی ، صرف تعویض پلاک و تنظیم و درج نام خریدار در برگ سبز خودرو ، موجب رسمیت بخشیدن به مالکیت خریدار نمی شود .

 

بر اساس ماده 29 قانون رسیگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند . »

در دادگاهها و برخی از مراجع ، شخصی که نام او در برگ سبز و کارت شناسایی خودرو درج شده است به عنوان مالک رسمی پذیرفته نمی شود و در این راستا ریاست وقت قوه قضائیه نیز طی بخشنامه ی مورخ 21/12/1395 مقرر نمودند « اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «66 و 67» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ... و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت  ، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.»