کوتاهی در تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که از سال 1390 تا 1397 در مجلس تصویب نشده بود ، علیرغم اقدام سریع شورای نگهبان در تبیین ایرادات و ارسال به مجلس شورای اسلامی ، هنوز به رفع ایراد نشده است