استاد بهمن کشاورز ؛ یکی از برجسته ترین وکلای کشور ، دعوت حق را لبیک گفت

به نام حق

ریاست محترم قوه قضائیه ؛ حضرت آیت الله رئیسی

با سلام ...

موضوع : تظلم خواهی از مقام معظم قوه قضائیه

احتراما اینجانب اسماعیل چشم براه به عنوان یکی از افرادی که در رسیدگی های قضایی در شهرستانهای قشم و بندرعباس ، حقوق اینجانب تضییع شده و در برخی از پرونده ها نیز در معرض تضییع می باشد ، مراتب زیر را تقدیم می دارد :

1) خلاصه ماوقع :

1-1) اینجانب به عنوان یک فرد فعال در حوزه های مختلف تجاری[ پیوست 1 ]  با برادرانم خصوصا آقای فرشید چشم براه رابطه ی خوبی داشتم  و ایشان را به عنوان امین خود در کارهای اداری و عملی ساخت و ساز در ساختمان قشم قراردادم و به همین جهت در تاریخ 26/10/90 وکالتی که در خصوص ملک مذکور از ید قبلی گرفتم به او تفویض نمودم [ پیوست 2 ] به دلیل خستگی و استراحت بیشتر ، در اوایل سال 1392 فعالیت های تجاری خود را محدود نمودم و بنا به اشتغال فراوانی که داشتم با افراد مختلف ، دوستی داشتم و در  رفت و آمد بودم .

2-1) روزی آقای فرشید چشم براه ، جلسه ای با حضور اعضای خانواده ترتیب داد و اعلام نمود که اسماعیل ( این حقیر) معتاد شده ام وادعای کذب در خانواده مطرح نمود که بنده در حین استعمال مواد مخدر به برخی از افراد در خصوص ساختمانی واقع در قشم و ملکی واقع در شهرستان ساوجبلاغ سفید امضا داده ام و ممکن است با طرح دعاوی مختلف از سوی سفید امضاء گیرندگان مواجه شوم ،

متاسفانه این موضوع را برخی دیگر از اقوام نیز تکرار کرده اند و در نهایت موجب شده اند که اینجانب در سال 1392 در خصوص ملک قشم مبایعه نامه ی صوری را امضا بزنم که در آن مبایعه نامه نام فرشید چشم براه به عنوان خریدار قید شد و سپس فرشید چشم براه با هماهنگی املاک میلاد گلشهر ، تاریخ مقدم ( 22/12/1390 ) بر آن قید کرده اند ، که زمان آن با وکالتی که به جهت اعتماد و انجام کار اداری و عمرانی ملک به او در اواخر سال 1390 تفویض نموده ام هماهنگی داشته باشد ، در حالی که این مبایعه نامه صوری و تاریخ واقعی آن اواسط سال 1392 می باشد  .[ پیوست 3]

3-1) اسناد ملک قشم که به نام اینجانب بود ( به استثنای مبایعه نامه صوری مذکور که برای اطمینان نزد پدر مرحومم به امانت سپرده شد ) برای انجام کارهای اداری ، ادامه ی ساخت اعیانی ، اختیار او قرار گرفت ؛ البته بعد از مدتی ایشان یک مبایعه نامه ای که حکایت از فسخ مبایعه نامه تنظیمی به نام او داشت را در حضور شهود و اعضای خانواده امضا نمود . [ پیوست 4]

4-1) متاسفانه یک روز در سال 1394 متوجه شده ام که ایشان به داره ثبت قشم مراجعه کرد و طی نامه ای از آن اداره ثبت ضمن ادعای مالکیت ، از آن اداره تقاضا نمود که سند رسمی المثنی به نام اینجانب صادر نکنند !!

5-1) اینجانب شکایت خیانت در امانت علیه او مطرح کردم و ایشان علیرغم اینکه اطلاع داشت در جلسه دادگاه شرکت نکرد و رای غیابی علیه او صادر شد و سپس اداره ثبت سند المثنی به نام اینجانب صادر کرد .

6-1) ایشان برای رهایی از مجازات خیانت در امانت ، دست به اقدام عجیبی زد و روزی که اینجانب در منزل یکی از دوستان بودم ، به همراه چند نفر به آنجا مراجعه نمودند و با ورودبه عنف دست و پا و چشمانم را بستند و بعد از مدتی نگهداری در یک محل و اخذ امضا و اثر انگشت مرا به کمپ بردند و وقتی پدر متوجه شد ، آقای فرشید چشم براه به پدرم بیان نمود که در ازای مبایعه نامه ( صوری ) ملک قشم و برخی دیگر از مدارک مرا آزاد خواهد کرد . در خصوص آدم ربایی آقای فرشید چشم براه به یک سال حبس در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان هرمزگان محکوم شد [پیوست 5 الی 14 ]  و اکنون در شعبه 27 دیوان عالی کشو با اعتراض طرفین در جریان رسیدگی است .

7-1) ایشان پس از دستیابی به مبایعه نامه صوری مذکور ، بلافاصله اقدام به واخواهی از پرونده خیانت در امانت نمود و درنهایت رای غیابی را نقض کرد و مدعی شد که با توجه به این مبایعه نامه ملک متعلق به اوست !

8-1) پس از سپری شدن مدت کوتاه از دستیابی به مبایعه نامه صوری ،  شکایت انتقال مال غیر بر اساس پرونده شماره 9609987653600081 علیه اینجانب مطرح کرد و وقتی که اینجانب برای صوری بودن مبایعه نامه مذکور ، فسخ نامه ای که بعدا به اینجانب داد را ارائه کردم ، مدعی جعل شد .

در اتفاقی تامل برانگیز ، علیرغم اینکه خودم به درخواست ریاست محترم شعبه 102 کیفری 2 قشم ، اصل آن را برای کارشناسی خط و امضاء به دفتر دادگاه سپردم ، پرونده وقتی برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ( شعبه اول بازپرسی قشم) ارجاع شد ، متاسفانه اصل مستند اینجانب که به دادگاه سپرده شده بود ،  مفقود شد!!!! و کارشناسی بر روی کپی انجام شد !! و علیرغم اصرار اینجانب به اخد شهادت شهود با اینکه شهود و اعضای خانواده را برای شهادت به بازپرسی و کارشناس خط معرفی کردم به هیچ وجه بدان توجهی ننمودند و اعلام نمودند که فسخ نامه جعلی است و در نهایت شعبه 102 دادگاه کیفری قشم حکم به یک سال حبس و... به عنوان انتقال مال غیر صادر کرد . [ پیوست 15 و 16 ]

9-8) مبنا و دلیل اصلی حکم بدوی و قطعی انتقال مال غیر این بود که

اولا ؛  آقای فرشید چشم براه مدعی آن بود که اینجانب در تاریخ 22/12/1390 مبایعه نامه به نام او تنظیم نمودم ( همان مبایعه نامه صوری که شرح آن بیان شد ) و علاوه بر آن وکالتی که از خریدار قبلی گرفته ام را به ایشان در مورخ 26/10/90  تفویض کرده ام ، لذا سازمان منطقه آزاد نمی توانست سند رسمی ملک را به نام اینجانب ، بعد از تاریخ های مذکور تنظیم نماید ؛ در حالی که از نظر شکلی نیز اینجانب وصف انتقال دهنده را نداشم ، بلکه وصف انتقال گیرنده را داشته ام !!!

ثانیا ؛ آقای فرشید چشم براه ، مدعی بود که من وکالت ملک قشم را به ایشان تفویض نمودم و در ذیل وکالتنامه مراتب تفویض قید شده بود را لاک گرفتم و از بانک مبلغ 300 میلیون تومان وام گرفتم ؛ درحالی که با بررسی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان برخلاف ادعای آقای فرشید چشم براه مشخص شد که اکثر مبلغ وام دز زمان فوری عرفی به حساب او واریز شد ، برای اینکه کار ساخت را به نیابت از اینجانب ادامه دهد و مهمتر از همه بنا به اقرار خود او ، اصل مدارک ملک در ید او بود ، من چگونه می توانستم با مراجعه به دفترخانه برابر با اصل نمایم ؟؟!

جالب اینجاست که این دو ادعای شاکی و دلیل استنادی شاکی و دادگاه در صدور حکم انتقال مال غیر علیه اینجانب ، به علت شکایات جداگانه شاکی در جریان رسیدگی است و هنوز اثبات نشده است !!!!!!!! جای بسی شگفتی است که مقدمه ی جرم اثبات نشده اما اینجانب به مجازات جرم انتقال مال غیر محکوم شده ام و در زندان بسر می برم !!!

***  اینجانب قبل از جلسه دادرسی  راجع به انتقال مال غیر در شعبه 102 ، دادخواستی با عنوان ابطال مبایعه نامه ی صوری تحت کلاسه 9709987652600158 در شعبه 2 دادگاه حقوقی قشم مطرح کرده ام ، و دلایل متعد حقوقی مبنی بر بطلان آن از قبیل شهادت شهود متعدد ، عدم پرداخت ثمن ، تناقض شدید در مفاد مبایعه نامه ، ارجاع به کارشناس خط جهت تعیین تاریخ واقعی مبایعه نامه صوری و... ارائه کرده ام اما با کمال تاسف اعلام می نمایم که :

ــــ تا کنون شعیه دوم حقوقی هیچ تصمیمی از قبیل صدور قرار استماع شهادت شهود ، ارجاع به کارشناس خط و... صادر نکرده است ، البته هم اکنون شخص دیگری ریاست شعبه دوم را برعهده گرفته که در حد توان زمانی خود تلاش نموده است .

ـــ با توجه به ارتباط کامل بین پرونده انتقال مال غیر و دادخواست بطلان مبایعه نامه ، علیرغم اصرار و درخواست اینجانب مبنی بر صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف پرونده حقوقی بطلان مبایعه نامه ، گویا قاضی محترم شعبه 102 کیفری قشم و قضات محترم شعبه 4 تجدیدنظر هرمزگان با شتابی وصف ناپذیر بدون صدور قرار اناطه ، اینجانب را محکوم به یک سال حبس ، جزای نقدی به مبلغ 200 میلیون تومان و همچنین رد مال را صادر کرده اند !

2) استدعا از ریاست محترم قوه قضائیه :

1-2) تقاضای تجویز اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 ق. آ . د. ک ؛ در خصوص پرونده شماره 9609987653600081 با عنوان انتقال مال غیر : از آنجایی که مقدمات جرم انتقال مال غیر از قبیل جعل وکالتنامه ، صحت مبایعه نامه ی صوری  10144 اثبات نشده و در مراجع قضایی در حال رسیدگی می باشد و دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود [ پیوست 17] که مهمترین ادله اثباتی می باشد و همچنین با اینکه اینجانب دادخواست ابطال مبایعه نامه در شعبه 2 حقوقی قشم تحت پرونده شماره 9709987652600158 مطرح کرده بودم و دادگاه برخلاف ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قراراناطه صادر ننمود ، حکم صادره در مخالفت شدید با شرع می باشد ؛ در صورت صلاحدید تقاضای بررسی و تجویز اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد ؛ خصوصا اگر مالک واقعی ملک بعد از مبایعه نامه صوری نبودم ، بیمه مسئولت کارفرما در ملک مذکور در تاریخ 30/10/93 ( چند سال بعد از تاریخ واقعی و حتی تاریخ ظاهری مبایعه نامه صوری ) به نام اینجانب صادر نمی گردید . [ پیوست 18]

2-2) تقاضای دستور تسریع در رسیدگی ؛ در خصوص پرونده شماره9709987652600158 مبنی بر  ابطال مبایعه نامه در شعبه 2 حقوقی قشم :  با توجه اینکه بیش از یک سال است ،  هیچ قرار اعدادی مانند ارجاع به کارشناس خط و یا قرار استماع شهادت شهود صادر نشده است  و نتیجه ی این پرونده  موثر در اعاده دادرسی عادی در پرونده انتقال مال غیر می باشد و از طرفی مدت محکومیت به حبس این جانب ممکن است به اتمام برسد ،  اما هنوزهیچ تصمیم ساده قضایی نیز اتخاذ نشده است ، تقاضای صدور دستور مبنی بر تسریع در رسیدگی را دارد .        با تشکر چشم براه