نکات حقوقی روز

در صورت مفقودی یا سرقت یا تحصیل چک به واسطه ی جرم ، چه اقدامات پیشگیرانه ای لازم است

به سامانه اینترنتی « ساد » مراجعهپ و مشخصات چک مفقود یا سرقت شده را اعلام کنید ، سپس به بانک مراجعه و حسب مورد اعلام کنید که چک شما مفقود ، سرقت یا از طریق جرم تحصیل شده و دستور عدم پرداخت بخواهید و سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را مطرح نمایید و گواهی شکایت را ظرف یک هفته به بانک ببرید

اپلیکیشن دادپُرس

دانلود مستقیم