دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

زن تکلیف یا وظیفه ایی برای تهیه جهیزیه ندارد وتامین لوازم منزل برعهده مرد می باشد

در قانون تعریفی از جهیزیه نشده است و به طور کلی خرید اثاث البیت بر عهده شوهر است

عواقب  فروش جهیزیه بدون اجازه  زن

بنا بر  قانون مجازات اسلامی هر عمل  خلاف قانون که جرم