ادعای شوهر مبنی بر اینکه با پول خود ، برای زن طلا خریده و زن طلا را پس نمی دهد ؛ خیانت در امانت محسوب نمی شود و تحت شرایطی مرد حق پس گرفتن طلا را ندارد .

مرسوم است که پس از اختلاف زن و شوهر ، شوهر