کلاهبرداری پانزی

در کلاهبرداری پانزی برای اعتماد سرمایه‌گذاران در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت