مجازات  جعل  کارت پایان خدمت

طبق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی: اگر فرد شخصا برای معافیت