دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

حذف نام همسر از شناسنامه

پس از طلاق، پاک کردن نام همسر سابق و حذف واقعه ی ازدواج و طلاق از شناسنامه یکی از دغدغه های افراد است.

ازدواج مرد و زنی که با همدیگر رابطه ی نامشروع داشته اند

برخلاف تصور برخی از اشخاص ، اگر دو نفر با هم رابطه ی نامشروع داشته باشند

شروط  زن برای  ازدواج!

زوجه می‌تواند شرط اشتغال در هر شغلی که بخواهد

اجازه پدر در ازدواج دوم دختر

به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسید