دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

ترک منزل شوهر !

اگر ترک منزل توسط مرد حداقل 6 ماه متـوالی باشــد و یا به مــدت 9 ماه متناوب

عدم اجازه شوهر برای اشتغال زوجه

مطابق با قانون، همه افراد اعم از زن و مرد حق دارند شغلی

طلاق غیابی از طرف زن

به‌طور کلی حق طلاق در اختیار مرد است، اما برای طلاق غیابی عــلاوه

شروط  زن برای  ازدواج!

زوجه می‌تواند شرط اشتغال در هر شغلی که بخواهد

آیا الزام به تمکین زوج ( مرد ) از نظر حقوقی امکان دارد ؟؟!!

وقتی کلمه ی  « تمکین » را می شنویم ف درر ابتدا تصور می کنیم که ، تمکین

بخشیدن قسمتی از مهریه

بخشیدن قسمتی از مهریه در مقابل گرفتن حق یا مالی از شوهر

اثبات فرار از دین مهریه

زوجه در چه زمانی و به چه طریق می‌تواند صوری بودن معاملات