حذف نام همسر از شناسنامه

پس از طلاق، پاک کردن نام همسر سابق و حذف واقعه ی ازدواج و طلاق از شناسنامه یکی از دغدغه های افراد است.