دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

فروش و اجاره پارکینگ

با توجه به اهمیت  پارکینگ ساختمان در فروش و اجاره  ملک

قوانین استفاده از پارکینگ آپارتمان

حق رفت و آمد و استفاده از پارکینگ آپارتمان برای همه افراد ساختمان