امکان نصب دوربین مدار بسته در قسمت مشاعات ساختمان علیرغم مخالفت اقلیت مالکین

امکان نصب دوربین مدار بسته در قسمت مشاعات ساختمان علیرغم مخالفت اقلیت مالکین