آیا امکان ابطال شرط بلاعزل در وکالتنامه ها وجود دارد ؟

بر اساس ماده 679 قانون مدنی « موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را