دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

دیر کرد تحویل ملک

در قرارداد‌های خرید و فروش ملک معمولا ذکر می‌شود که فروشنده

معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟

مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک؛ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین