دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

ازدواج مرد و زنی که با همدیگر رابطه ی نامشروع داشته اند

برخلاف تصور برخی از اشخاص ، اگر دو نفر با هم رابطه ی نامشروع داشته باشند