دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

تفاوت « سرقفلی » با « حق کسب و پیشه »

بسیاری از کاسبان و حتی برخی از افرادی که با دانش حقوق سروکار دارند

آیا مستاجر مسئول هزینه نقاشی پس از تخلیه می باشد؟

اگر مورد اجاره بدون " تعدی و تفريط " از سوی مستاجر از بين رفته باشد

تکلیف اجاره نامه پس از فوت طرفین

فوت یکی از طرفین قرارداد اجاره از مواردی اسـت که ممکــن است

نکات اجاره کردن خانه

باید مدت استفاده از خانه معین شده‏ باشد، مثلاً موجر بگوید، یک سال یا