دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

نکات مهم در خرید ملک

اگر ملکی را از کسی خریداری می کنید که سند رسمی به نام او نیست

اصولا مالک طبقه همکف نیز مکلف به پرداخت هزینه ی نگهداری و تعمیر آسانسور می باشد .

— بر اساس بند « ب » ماده ۴ آیین نامه ی  قانون تملک آپارتمان‌ها ،  آسانسور از قسمت های مشترک ساختمان محسوب می شود

پیش فروش ساختمان ، بدون تنظیم سند رسمی و آگهی پیش فروش، بدون مجوز قانونی ، جرم است و مجازات دارد .

بر اساس ماده 23 قانون پیش فروش ساختمانها مصوب 1389 ، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی