دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

نکات مهم در خرید ملک

پلاک ثبتی و آدرس دقیق ملک در مبایعه نامه و سایر قرارداهای نقل و انتقال قید شود .

در چه مواقعی باید پلاک خودرو را استعلام کنیم؟

زمانی‌ که می‌خواهیم برای خرید خودرو مبایعه‌نامه امضا کنیم و به فروشنده بیعانه بدهیم،