آیا خالکوبی کردن جرم است؟

‌بر اساس قانون خالکوبی کردن در شرایط خاصی جرم به حساب می‌آید.