دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

ایجاد جنین مصنوعی بدون نیاز به اسپرم و تخمک

جنین شناسان دانشگاه کمبریج انگلستان ، موفق به تولید جنین های واقعی ، از سلول های بنیادی جنین های موش شدند ؛ قوانین بسیاری از کشورها ، تولید جنین مصنوعی را ممنوع اعلام کرده است .

شرایط ارث بردن جنین:

چنانچه نطفه جنین پس از فوت مورث منعقد شود، حمل از ارث محروم خواهد بود. این موضوع در مورد تلقیح مصنوعی